Tappara päivittää lausuntoaan ja toimenpiteitä koskien karanteeni- ja eristyssääntöjen rikkomusta

Tapahtuma on käsitelty erittäin vakavasti asiaan liittyvien henkilöiden osalta, sekä seuran operatiivisen johdon että hallituksen osalta. Tappara korostaa, että haluaa toimia asian käsittelyssä mahdollisimman avoimesti.

Karanteeni- ja eristyssääntöjen rikkomus Hakametsä 3 -hallissa tapahtuneen harjoittelusession sallimisena on äärimmäisen ikävä ja valitettava virhe. Haluamme uskoa, että asian saaman ansaitun julkisuuden vuoksi ei Suomessa missään toisessa organisaatiossa, ammatti- tai harrastetasolla, tehtäisi samaa ajattelematonta virhettä.

Olemme tämän viikon aikana tarkistaneet ja päivittäneet syksyllä 2020 laadittua koronaohjeistustamme, joka perustuu kaikkien Liiga-seurojen kauden aikana noudattamiin, yhdessä sovittuihin menettelyihin sekä Tapparan yhdessä lääkärien kanssa sopimiin lisäprotokolliin. Tämä päivitetty ohjeistus tulee voimaan välittömästi.

Käymme luonnollisesti tarkennetun koronaprotokollan läpi koko organisaatiomme kesken ja varmistamme, etteivät nämä elämän ja terveyden pelisäännöt jää kenellekään epäselviksi.

Kaikki koronavirukseen liittyvät rajanvetotilanteet, joihin ei tämän päivitetyn koronaprotokollan avulla tai joukkueen lääkärin konsultoinnin jälkeen ole löytynyt selvää vastausta, tulee jatkossa urheilujohdon ja valmennuksen siirtää Tapparan toimitusjohtajan ratkaistavaksi. Toimitusjohtaja käyttää tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisia konsultaatioapuna.

Joukkueen koronaprotokolla on jatkossa aina päivittyvä ja tarkentuva dokumentti. Emme enää tee ratkaisuja vain urheilullisiin näkökulmiin ja kilpailullisiin tavoitteisiin pohjautuen. Tämä linjaus koskee sekä Tapparan Liiga-joukkueen että U20-joukkueen toimintaa.

Mikäli nyt koronaprotokollan selkeytyksen jälkeen Tapparan organisaatiossa tapahtuu olennaisia rikkomuksia, on seuraamuksena vähintään kirjallinen varoitus.

Jukka Rautakorpi on urheilujohtajana ottanut täyden vastuun tapahtumista ja tehdyistä päätöksistä. Haluamme tuoda avoimesti myös julki, että tämä on johtanut hänelle 24.3.2021 annettuun kirjalliseen varoitukseen.

Me olemme organisaationa epäonnistuneet tämän ikävän tapahtuman ennakoinnin ja päätöksenteon osalta. Se tosiasia, että maaliskuusta 2020 saakka olemme muuten toimineet koronan vastaisessa taistelussa organisaationa esimerkillisesti ja jopa yli asetettujen virallisten ohjeistuksien, ei pidä lieventää tämän karanteeni- ja eristyssäännön rikkomuksen arviointia tai julkista käsittelyä.

Ymmärrämme, että toimintamme on loukannut syvästi monia eri tahoja ja pyydämme tätä anteeksi.


Tappara tarjoaa pelaajille opastusta ja koulutusta sosiaalisen median pelisääntöihin

Pelaajamme ovat monille esikuvia ja roolimalleja. Tapparan pelaaja edustaa organisaatiota kaikessa tekemisessään kentällä ja kentän ulkopuolella. Tämä asema tuo mukanaan myös suuren vastuun käytöksestä.

Vuosien ajan olemme saaneet nauttia tästä Tappara-perheen ja pelaajien yhteisöllisyydestä positiivisessa valossa, mutta samaan aikaan olemme ymmärtäneet myös aiheeseen liittyvät potentiaaliset riskit.

Tulemme tarjoamaan pelaajille lisäopastusta ja koulutusta sosiaalisessa mediassa käyttäytymiseen. Teemme tämän jatkossa uuden kauden alkaessa koko joukkueen kesken sekä aina uusille kauden aikana joukkueeseen liittyville urheilijoille. Tarvittaessa opastamme pelaajia myös henkilökohtaisesti. Me olisimme voineet tässäkin toimia paremmin – ja jatkossa toimimme.

Maalivahti Dominik Hrachovinan käytökseen sosiaalisessa mediassa liittyvä tuore tapaus on käyty läpi hänen kanssaan ja annettu kirjallinen huomautus, koska Tappara on seurana välillisesti vedetty mukaan hänen henkilökohtaisen mielipiteen ilmaisuun.

Me emme jätä kuitenkaan ketään yksin.

Tampereella 25.3.2021
Tamhockey Oy

Mika Aro
toimitusjohtaja

Heikki Penttilä
puheenjohtaja